event
  • /
  • 모든 이벤트

한국에서 [DATE_DROP_DOWN]에 열리는 이벤트를 찾아보세요.

2020 년 4월

Ngày hội tư vấn du học các nước lớn nhất 2020 - HN

IDP Education Vietnam

토요일 2020년 4월 4일 - 토요일 2020년 4월 4일

8:30am - 1pm

2018-07-02
hotcourses

Hà Nội,

Hà Nôi: Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, Q. Ba Đình

Price: $0

Lộ trình du học, làm việc và định cư thành công với hơn 100 trường hàng đầu tham dự

hotcourses
최신 소식:
  • 핫코스코리아가 17-03-2020에 중단됩니다. 여러분은 이제 유용한 정보들을 저희 영어버전 웹사이트인 Hotcourses Abroad에서 찾아볼 수 있게 됩니다. 만일 핫코스코리아에 등록되었거나 구독중이라면, 이 공지에 대해서 이메일로 받아보실 것입니다. 더 자세한 정보는 여기를 클릭해서 확인해주시기 바랍니다.