event
  • /
  • 모든 이벤트

한국에서 [DATE_DROP_DOWN]에 열리는 이벤트를 찾아보세요.

2020 년 2월

Ngày hội tư vấn du học các nước lớn nhất 2020 - HN

IDP Education Vietnam

토요일 2020년 2월 29일 - 토요일 2020년 2월 29일

8:30am - 1pm

2018-07-02
hotcourses

Hà Nội,

Hà Nôi: Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, Q. Ba Đình

Price: $0

Lộ trình du học, làm việc và định cư thành công với hơn 100 trường hàng đầu tham dự

hotcourses